Održana edukacija „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka-novosti koje donosi Opća uredba“, 4. srpnja


Održana edukacija  „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka-novosti koje donosi Opća uredba“, 4. srpnja


 

Agencija za zaštitu osobnih podataka je organizirala edukaciju „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka-novosti koje donosi Opća uredba“ koja se održala 4. srpnja 2017.

Agencija će provoditi edukacije tijekom cijele 2017. godine s obzirom na to da dolazi do modernizacije zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka. Riječ je o Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Svrha edukacije je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a ujedno ih upoznati s novostima koje donosi Uredba (EU) 2016/679 kao što su između ostalog: jačanje prava ispitanika, smanjenje i pojednostavljenje pojedinih administrativnih obveza voditelja zbirki osobnih podataka, jačanje nadzorne ovlasti i mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka te detaljnije i funkcionalnije definirana obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata (županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti, svih poslovnih subjekata) koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da one obuhvaćaju promicanje javne svijesti o zaštitit osobnih podataka te savjetodavne, istražne i korektivne mjere koje Agencija poduzima ovisno o okolnostima slučaja.

PROGRAM EDUKACIJE

9.30 Pozdravni govor

9.35 Predavanje "Opća uredba-unapređenje područja zaštite osobnih podataka"

11.00 PITANJA

11.30 Projekcija preventivno-edukativnog  filma „Tko se to šali s mojim podacima?“

12.00 Završetak

 
 
  Natrag