Održana edukacija “Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba”


Održana edukacija “Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba”


Agencija za zaštitu osobnih podataka organizirala je edukaciju "Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba" koja će se održati 22. ožujka 2017. godine u prostorijama Agencije (Martićeva 14, 3. kat) u trajanju od 9:30 do 12:00 sati.

Agencija je prepoznala važnost i nužnost provođenja edukacija namijenjenjenih službenicima za zaštitu osobnih podataka imajući u vidu jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka u sustavu zaštite osobnih podataka u RH, te posebice imajući u vidu Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća čije odredbe osiguravaju jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka. Naime, potrebno je imati na umu kako je uloga službenika za zaštitu osobnih podataka, između ostaloga, posredovanje između Agencije za zaštitu osobnih podataka i pojedinog voditelja zbirke osobnih podataka u svrhu omogućavanja adekvatne zaštite osobnih podataka upravo na mikrorazini, tj. razini pojedinog pravnog subjekta – voditelja zbirke osobnih podataka.

Svrha edukacije bila je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a ujedno ih upoznati s novostima koje donosi Uredba (EU) 2016/679 kao što su između ostalog: jačanje prava ispitanika, smanjenje i pojednostavljenje pojedinih administrativnih obveza voditelja zbirki osobnih podataka, jačanje nadzorne ovlasti i mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka te detaljnije i funkcionalnije definirana obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

 
Edukacija  "Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba" Edukacija  "Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba"
 
  Natrag