Održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ , 28. ožujka, Virovitica


Održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“, 28.ožujka, Virovitica


Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca i s Udrugom gradova je organizirala savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje se održalo 28. ožujka 2017. godine u Virovitici u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije.

Savjetovanju su prisustvovali predstavnici tijela lokalne i regionalne uprave i samouprave, tijela javne vlasti, predstavnici poslovnih subjekata i ostali subjekti koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Svrha savjetovanja bila je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Kontinuirana savjetovanja Agencija će provoditi tijekom cijele 2017. godine s obzirom na to da dolazi do modernizacije zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka. Riječ je o  Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka, koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata (županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti, svih poslovnih subjekata) koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da one obuhvaćaju promicanje javne svijesti o zaštiti osobnih podataka te savjetodavne, istražne i korektivne mjere koje Agencija poduzima ovisno o okolnostima slučaja.   Kada govorimo o tvrtkama može se reći da se Uredba primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, a također se primjenjuje i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva (npr. postavljanje video nadzora ispred ulaznih vrata kuće/stana). Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a. Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20.000 do 40.000 kuna za pravnu osobu te 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože sankcije za prekršitelje.

 

 
 
  Natrag