Održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka”, Karlovac


Održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka", Karlovac


Agencija za zaštitu osobnih podataka je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca i s Udrugom gradova organizirala savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje se održalo 27. lipnja 2017. godine u Karlovcu.

Na savjetovanju su sudjelovali predstavnici tijela lokalne i regionalne uprave i samouprave, tijela javne vlasti, predstavnici poslovnih subjekata i ostali subjekti koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Svrha savjetovanja je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata (županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti, svih poslovnih subjekata) koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da one obuhvaćaju promicanje javne svijesti o zaštiti osobnih podataka te savjetodavne, istražne i korektivne mjere koje Agencija poduzima ovisno o okolnostima slučaja.

Kada govorimo o tvrtkama može se reći da se Uredba primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, a također se primjenjuje i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva (npr. postavljanje video nadzora ispred ulaznih vrata kuće/stana). Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

 
savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka", Karlovac, 27. lipnja savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka", Karlovac, 27. lipnja
 
  Natrag