Proljetna konferencija 27.- 28. travnja 2017.


Proljetna konferencija 27.- 28. travnja 2017.


U periodu od 27-28. travnja 2017. godine na Cipru je održana Međunarodna Konferencija nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka, poznatija i kao Proljetna konferencija. Na istoj je ispred Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjelovala i predstavnica Agencije koja je tom prilikom održala i prezentaciju o aktivnostima Agencije vezano za podizanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka. Između ostalog, na predmetnoj Konferenciji jednoglasno je usvojena Rezolucija o modernizaciji Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka. U nastavku se nalazi poveznica na prezentacije koje su održane na Proljetnoj konferenciji
http://www.springconference2017.gov.cy/dataprotection/eurospringconference/ecdpa.nsf/All/696A76AFC5978711C2258116002F634E?OpenDocument.

 
 
  Natrag