Koji su najčešći slučajevi povrede Zakona i kakve su kazne zbog povrede Zakona?


Koji su najčešći slučajevi povrede Zakona i kakve su kazne zbog povrede Zakona?


Koji su najčešći slučajevi povrede Zakona?

Najčešći slučajevi povrede Zakona su propusti kod obrade osobnih podataka u svrhe marketinga, zlouporaba osobnih podataka na internetu i društvenim mrežama, obrada osobnih podataka od strane financijskih institucija, nedozvoljena objava osobnih podataka, zlouporaba osobnih podataka prilikom sklapanja ugovora s teleoperaterima, zamjena identiteta (npr. krivo uparivanje OIB-a), te propusti kod obrade posebnih kategorija osobnih podataka odnosno „osjetljivih“ osobnih podataka. Također, upotreba suvremenih tehnologija kao što su prikupljanje i obrada osobnih podataka video nadzornim sustavom i biometrijom prsta česti su slučajevi koje Agencija rješava.

Kakve su kazne zbog povrede Zakona?

Prilikom utvrđenja povrede Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija donosi rješenje kojime se zabranjuje daljnja obrada, prikupljanje i brisanje osobnih podataka te zabrana iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske.  U slučaju nepostupanja  po nalogu Agencije, ista može pokrenuti postupak pred nadležnim prekršajnim sudom. Što se tiče kazni zbog povrede Zakona, zapriječene novčane kazne kreću se od 20.000 do 40.000 kuna za pravnu osobu i 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu u toj pravnoj osobi. No primjerice ponekada zabrana prikupljanja, obrade i brisanja osobnih podataka kao i zabrana iznošenja osobnih podataka iz RH predstavlja puno veću kaznu za voditelja zbirke no što je to novčana kazna.

 
 
  Natrag