Obavijesti o natječajima za radna mjesta


Obavijesti o natječajima za radna mjesta


 

Odluka - obustava postupka po raspisanom javnom natječaju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom u Narodnim novinama broj 45/16 od 13. 05. 2016. godine - Viši stručni suradnik u Službi za nadzor i Središnji registar (pravnik)- 1 izvršitelj m/ž

Odluka - obustava postupka po raspisanom javnom natječaju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom u Narodnim novinama broj 45/16 od 13. 05. 2016. godine - Viši stručni suradnik u Službi za nadzor i Središnji registar (informatičar) - 1 izvršitelj m/ž

Odluka - obustava postupka po raspisanom javnom natječaju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom u Narodnim novinama broj 45/16 od 13. 05. 2016. godine - Viši stručni suradnik u Službi za zaštitu osobnih podataka - 2 izvršitelja m/ž

 

N A T J E Č A J

Voditelj uredskog poslovanja - m/ž, 1 izvršitelj
radni odnos na određeno vrijeme

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2808000.html

Testiranje kandidata koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja za voditelja uredskog poslovanja na određeno vrijeme u Agenciji za zaštitu osobnih podataka je završeno.

Najuspješniji kandidati osobno su pozvani na intervju u termin koji odredi povjerenstvo Agencije.

Agencija za zaštitu osobnih podataka
 

N A T J E Č A J

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2806057.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2806292.html

Testiranje kandidata koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za zaštitu osobnih podataka je završeno.
Najuspješniji kandidati osobno su pozvani na intervju u termin koji odredi povjerenstvo Agencije.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag