OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)


OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)


UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na sljedećoj poveznici  OPĆA UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR), a korisna mišljenja i preporuke radne skupine iz članka 29. možete pronaći na MIŠLJENJA I PREPORUKE RADNE SKUPINE IZ ČLANKA 29. (Article 29 Working Party).

 

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR)

VODIČ KROZ OPĆU UREDBU (GDPR)

SMJERNICE VEZANO ZA PRIMJENU OPĆE UREDBE

PUBLIKACIJE

SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI


 

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag