Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka?


Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka?


U sustavu zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj brigu o zaštiti osobnih podataka dužan je voditi službenik za zaštitu osobnih podataka kojeg imenuje voditelj zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 zaposlenih  dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i o tome mora izvijestiti Agenciju u roku od mjesec dana od dana imenovanja, odnosno od donošenja odluke o imenovanju.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, brine o izvršavanju obveza vezanih uz uspostavu i vođenje zbirke osobnih podataka te obavještavanju Agencije o namjeravanoj uspostavi zbirke osobnih podataka, omogućava ostvarivanje prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju te surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podatka. Dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne može biti osoba protiv koje se vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, kao niti osoba kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od strane poslodavca.

 
 
  Natrag