Obavijesti AZOP

Obavijesti

Mišljenje Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentosti u javnom sektoru, usvojeno 8. lipnja 2016.

16. 02. 2017

Mišljenje Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentosti u javnom sektoru

Opširnije

EDUKACIJE „ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE I MLADIH“

30. 11. 2016

EDUKACIJE „ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE I MLADIH"

Opširnije

Izjava o povjerljivosti

18. 11. 2016

U svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirki osobnih podataka, Agencija je pripremila primjer sadržaja Izjave o povjerljivosti 

Opširnije

Izjava Radne skupine iz članka 29. u vezi Mišljenja o EU-SAD Štitu privatnosti (Privacy Shield)-neslužbeni prijevod, Brussels, 14. travnja 2016

15. 11. 2016

Izjava Radne skupine iz članka 29. u vezi Mišljenja o EU-SAD Štitu privatnosti (Privacy Shield)

Opširnije

EVALUACIJA PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

18. 10. 2016

EVALUACIJA PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opširnije

Službeno priopćenje Radne skupine iz čl. 29. u vezi s mišljenjem o nacrtu Odluke o EU-SAD Privacy Shield

14. 10. 2016

Službeno priopćenje Radne skupine iz čl. 29. u vezi s mišljenjem o nacrtu Odluke o EU-SAD Privacy Shield

Opširnije

Pregovori oko novog pravnog okvira za iznošenje osobnih podataka u SAD

7. 10. 2016

Pregovori oko novog pravnog okvira za iznošenje osobnih podataka u SAD

Opširnije

Službeno priopćenje za medije Radne skupine iz čl. 29. Direktive 95/46/EZ: Postignut dogovor između EU institucija o novom paketu zaštite podataka EU kao ishod trijaloga održanog 15. prosinca 2015

5. 01. 2016

Službeno priopćenje za medije Radne skupine iz čl. 29. Direktive 95/46/EZ

 

Opširnije

Pučki pravobranitelj

1. 10. 2014

Svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom Agencije za zaštitu osobnih podataka ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode može podnijeti pritužbu pučkoj pravobraniteljici radi pokretanja postupka

Opširnije

Povjerenica za informiranje

6. 11. 2013

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 25. listopada 2013. godine izabrao je dr.sc. Anamariju Musa za Povjerenicu za informiranje. Oduka o izboru objavljena je u "Narodnim novinama" , broj 131, dana 30.10.2013. godine.

Opširnije