Izjava o povjerljivosti


Izjava o povjerljivosti


U svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirki osobnih podataka, Agencija je pripremila primjer sadržaja Izjave o povjerljivosti kojeg voditelji zbirki osobnih podataka mogu koristiti u svom svakodnevnom radu.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag