Obavijest o provedbi natječaja objavljenog u NN 56/2018 od 20.06.2018.


Obavijest o provedbi natječaja objavljenog u NN 56/2018 od 20.06.2018.


Obavijest

Agencija je u NN  br. 70/18 od 01.08.2018. objavila natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme sljedećeg sadržaja:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8254747.html

 

Obavijest o provedbi natječaja objavljenog u NN 56/2018 od 20.06.2018.


1. Obavještavaju se kandidati prijavljeni na navedenom natječaju za radno mjesto pod točkom 1. viši savjetnik za organizaciju i komunikacije  -  1 (jedan) izvršitelj, m/ž, da je natječaj za navedeno radno mjesto PONIŠTEN, a odluka o poništenju je objavljena u NN br. 67 od 25.07.2018. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - REGIONALNI URED ZAGREB od 25.07.2018. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8254455.html

2. U svemu preostalom natječaj ostaje neizmijenjen.

3. Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja za određeno radno mjesto, te koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju koja se po natječaju za to radno mjesto tražila, nastavljaju provedbu natječaja te su o daljnjem tijeku provedbe osobno obaviješteni putem e-poruke i telefona.


Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju.

O rezultatu natječaja svi kandidati će biti pisano obaviješteni nakon završetka provedbe natječaja u zakonskom roku.

Povjerenstvo za izbor

 
 
  Natrag