Pučki pravobranitelj


Pučki pravobranitelj


Svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom Agencije za zaštitu osobnih podataka ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode može podnijeti pritužbu pučkoj pravobraniteljici radi pokretanja postupka, na sljedećoj adresi: Pučka pravobraniteljica Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ili e-adresu info@ombudsman.hr Brojevi telefona:+ 385 1 4851 853, 4851 275, fax + 385 1 6431 628. Web stranica: www.ombudsman.hr

 
 
  Natrag