Javna objava rješenja o korisnicima socijalne pomoći


Javna objava rješenja o korisnicima socijalne pomoći


Ovoj Agenciji obratilo se tijelo jedinice lokalne samouprave dopisom u kojem se navodi kako je u nadležnosti tijela jedinice lokalne samouprave temeljem Socijalnog programa donošenje rješenja kojima se određenim fizičkim osobama odobravaju različiti oblici socijalnih pomoći (pri čemu se u rješenjima navode osobni podaci kao što su ime i prezime, prebivalište, socijalni uvjeti za odobravanje različitih oblika socijalnih pomoći).

Budući da je s time u vezi postavljen upit da li se takva rješenja smiju javno objavljivati (u gradskom glasniku, na web stranici tijela jedinice lokalne samouprave) u opisanom slučaju stajalište je ove Agencije kako je tijelo jedinice lokalne samouprave u smislu odredbi članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka korisnika socijalne pomoći te je stoga dužan postupati sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka a u svrhu osiguranja zaštite i povjerljivosti navedenih osobnih podataka.

U svrhu transparentnosti trošenja proračunskih sredstava koja se, među ostalim dodjeljuju korisnicima socijalne pomoći, ne postoje prepreke da se u gradskom glasniku i na web stranici tijela jedinice lokalne samouprave javno objave rješenja kojima se fizičkim osobama dodjeljuju različiti oblici socijalnih pomoći.

Međutim, javna objava osobnih podataka konkretnih korisnika socijalne pomoći bila bi protivna prvotnoj svrsi prikupljanja podataka (odredbe članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka) a za takvu objavu osobnih podataka ne postoji niti valjani pravni temelj (odredbe članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Stoga je stajalište ove Agencije kako bi se rješenja o korisnicima socijalne pomoći mogla javno objaviti na navedeni način isključivo ukoliko bi se osobni podaci sadržani u istim rješenjima zaštitili na način da se anonimiziraju, odnosno da se pri javnoj objavi rješenja izostave osobni podaci koji bi otkrivali identitet korisnika socijalne pomoći.

 
 
  Natrag