Osnovna prava ispitanika


Osnovna prava ispitanika


Građanin prilikom davanja svojih osobnih podataka voditelju zbike osobnih podataka mora biti svjestan svojih prava i biti na oprezu. Npr. u koju točno svrhu podatke daje i hoće li se podaci koristiti u neke druge svrhe, budući da institucije koje prikupljaju takve podatke ne smiju podatke koristiti u druge svrhe, osim one za koju su prikupljeni.

PRAVO POVUĆI DANU PRIVOLU

Ovo pravo znači da u slučajevima kada se podaci prikupljaju na temelju slobodno dane privole, građanin ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka.

PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA O OSOBNIM PODACIMA

Ovo pravo uključuje pravo znati tko raspolaže podacima, pravo na podnošenje zahtjeva, odnosno pravo zatražiti od bilo koje organizacije, pravne ili fizičke osobe koja raspolaže osobnim podacima (npr. banka, policija, poslodavac, liječnik) pristup osobnim podacima, pravo dobiti na uvid konkretne podatke koji se čuvaju u nekoj zbirci osobnih podataka.

PRAVO NA ISPRAVAK NETOČNIH ILI NEPOTPUNIH PODATAKA I PRAVO BRISANJA, SPREČAVANJA PRENOŠENJA TAKVIH PODATAKA

Ovo pravo uključuje zatražiti brisanje podataka iz određene zbirke (ako se zbirka ne vodi prema posebnim propisima).

PRAVO UKLANJANJA IMENA SA MARKETINŠKE LISTE

Ispitanik ima pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju obrađivati u tu svrhu. Ako organizacija ili tvrtka raspolaže osobnim podacima za svrhe izravnog marketinga (kao što je mailing, ili marketing putem telefona) ispitanik ima pravo zatražiti uklanjanje osobnih podataka iz takve evidencije. Ovo pravo je osobito korisno u slučajevima primanja tzv."junk mail-ova" ili uznemirujućih telefonskih poziva od strane prodavatelja.

PRAVO PRITUŽBE

Svaki građanin može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatra da su povrijeđena njegova prava i ako su podaci o njemu korišteni suprotno propisima. Agencija za zaštitu osobnih podataka može, na traženje osobe koja je podnijela zahtjev za utvrđivanje povrede prava, privremeno rješenjem zabraniti obradu podataka na koje se zahtjev odnosi do pravomoćnog okončanja postupka.

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE

Svatko ima pravo pred sudom opće nadležnosti tražiti naknadu štete od voditelja zbirke osobnih podataka u slučajevima povrede njegovih prava.

Osim toga, voditelj zbirke osobnih podataka u slučaju kršenja prava građanina na zaštitu osobnih podataka može odgovarati prekršajno i kazneno pred nadležnim tijelom (sudom), a pokretanje postupka prekršajne i kaznene odgovornosti može predložiti i Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 
 
  Natrag