Kontakt Agencija za zaštitu osobnih podataka

Kontakt

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Radno vrijeme Agencije:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 16:00 sati

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
Ponedjeljak - petak: od 10:00 do 12:00  i od 12:30 do 14:00 sati

Radno vrijeme za telefonske pozive stranaka:

Pravna pitanja
(svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080

Pitanja vezana za evidencije o aktivnosti obrade i registar službenika za zaštitu osobnih podataka
(svakim radnim danom 10:00 - 12:00 sati) Tel. 01/ 4609-046

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja zovete help-desk (svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080 ili se obratite pisanim putem na azop@azop.hr

 

Upiti građana: 

  • Pravna pitanja

Agencija na svaki upit na pravna pitanja odgovara u pisanom obliku. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u upitu upisati odgovarajuće podatke za dostavu pisanog odgovora (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja). Radi potvrde o primitku zahtjeva i uredne dostave odgovora potrebno je u upitu upisati točnu e-adresu primatelja.

Pošaljite upit: azop@azop.hr

Tel. 01/ 4609-080 (svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati)

  • Središnji registar

Agencija na svaki e-upit vezano za evidencije o aktivnosti obrade ili registar službenika za zaštitu osobnih podataka odgovara e-porukom. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u upitu upisati točnu e-adresu primatelja. Preporučuje se također upisati i podatke voditelja zbirke (naziv, adresa i mjesto sjedišta).

Pošaljite upit: registar@azop.hr

Tel. 01/ 4609-046 (svakim radnim danom 10:00 - 12:00 sati)

Službenik za informiranje (osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama):

Iva Perin-Tomičić
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail:
azop@azop.hr

Na zahtjeve za pristup informacijama na adekvatan način primjenjuju se Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html).

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Petra Papić
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: azop@azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka  obavlja zadaće sukladno čl.37. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti, između ostaloga, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade (u konkretnom slučaju Agencija za zaštitu osobnih podataka) kod kojeg je isti imenovan.

Odnosi s javnošću

press@azop.hr

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja zovete help-desk (svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080 ili se obratite pisanim putem na azop@azop.hr