Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka


Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka


Ova Agencija zaprimila je dopis u kojem je postavljen upit da li je imenovanje jedinstvenog službenika za zaštitu osobnih podataka dostatno na razini čitave grupacije ukoliko se radi o voditeljima zbirki osobnih podataka kao pravnim osobama koje su povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

Obzirom na postavljeni upit, nastavno iznosimo slijedeće:

Kako proizlazi iz odredbi članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.), dalje ZZOP, voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava manje od 20 radnika može imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka, a voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Budući da je voditelj zbirke osobnih podataka u smislu članka 2. stavak 1. točka 4. ZZOP-a među ostalim i pravna osoba, to je svaka pravna osoba koja zapošljava više od 20 radnika dužna imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka, što u konkretnom slučaju razumijeva da je svaka pravna osoba unutar grupacije dužna imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i o tome, kako proizlazi iz odredbi članka 18. a ZZOP-a obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Navodimo i kako se iz odredbi članka 18. ZZOP-a razumijeva da je službenik za zaštitu osobnih podataka zaposlenik voditelja zbirke, koji ne može biti imenovan ukoliko se protiv njega vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, odnosno radne obveze, ukoliko je protiv njega izrečena mjera povrede službene dužnosti, odnosno radne obveze, te kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od strane poslodavca.

Naposljetku navodimo kako je uputno da se kao službenik za zaštitu osobnih podatka imenuje osoba koja poznaje odredbe propisa kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka i koja će biti u stanju brinuti se o izvršavanju obveza voditelja zbirki osobnih podatka kao i omogućavanju ostvarivanja prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje voditelj zbirke.

 
 
  Natrag