Središnji registar


Središnji registar


Agencija za zaštitu osobnih podataka uspostavila je Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama članka 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbi o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/2004).

POZIVAMO SVE VODITELJE ZBIRKI OSOBNIH PODATAKA IZ ČLANKA 3. STAVAK 1. ZAKONA, DA DOSTAVE EVIDENCIJE O ZBIRKAMA OSOBNIH PODATAKA KOJE VODE.

Voditeljima zbirki omogućen je direktan unos podataka u Središnji registar o uspostavi, izmjenama i dopunama evidencija o zbirkama osobnih podataka koje vode.

Za direktan unos podataka u Središnji registar voditelji zbirki osobnih podataka moraju se registrirati u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Za registraciju je potrebno na adresi http://registar.azop.hr popuniti tražene podatke, ispisati ih u dva primjerka, te jedan primjerak ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe dostaviti u izvorniku Agenciji. Odmah po primitku ovjerenih podataka u Agenciji, voditelju zbirke bit će omogućen unos podataka o zbirkama osobnih podataka koje vodi. Ako je voditelj zbirke naveo e-mail adresu, obavijest o aktivaciji pristupa bit će automatski dostavljena e-mailom.

U slučaju pitanja, prijedloga ili problema u radu sa Središnjim registrom evidencija zbirki osobnih podataka obratite se pismenim upitom na registar@azop.hr ili na sjedište Agencije:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva 14

10000 Zagreb

Za pomoć pri radu s aplikacijom Središnjeg registra voditelji zbirki mogu se obratiti dežurnim operaterima na help-desku, radnim danom od 10 do 12 sati na broju telefona +385 1 46 090 46.

U članku 16.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisani su izuzeci od obvezne dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar Agencije za zbirke osobnih podataka koje se vode temeljem propisa iz područja radnog prava.

Za voditelje koji žele evidencije o zbirkama osobnih podataka dostaviti u pisanom obliku - obrazac evidencije i upute za popunjavanje obrasca preuzmite ovdje:

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag