AKTIVNOSTI POVODOM EUROPSKOG DANA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


AKTIVNOSTI POVODOM EUROPSKOG DANA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


 

Agencija za zaštitu osobnih podataka je povodom Europskog  dana zaštite osobnih podataka organizirala edukacije, konferencije, stručne skupove, radionice i slična događanja s ciljem jačanja svijesti stručne i šire javnosti o zaštiti osobnih podataka i promicanja jednog od temeljnih ljudskih prava – prava na privatnost. Ističemo:

• edukacije koje su namijenjene poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj kojima će se putem predavanja prikazati zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka s bitnim naglaskom na primjere iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka. Poseban naglasak u provođenju edukacije stavlja se na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i na primjenu organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su poslovni subjekti kao voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka. Edukacije su organizirane u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Bjelovar. Aktualna pitanja o zaštiti osobnih podataka s kojima se u svakodnevnom radu susreću gospodarstveni i poslodavci u Republici Hrvatskoj kao što su prikupljanje i obrada osobnih podataka radnika, obrada osobnih podataka u svrhe marketinga, video nadzorni sustavi u radnom okruženju i evidencije radnog vremena, nadzori elektroničkih komunikacija zaposlenika te niz drugih pitanja, pružit će djelatnici stručnih službi Agencije koji će u funkciji predavača sudjelovati u ovim aktivnostima

stručno - edukativni skup "Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece" i edukacija namijenjena odgojno obrazovnom sustavu, udrugama i organizacijama koje vode brigu o zaštiti prava djece i maloljetnika organizirani su s ciljem osvješćivanja okupljenih o važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti djece u kojem posebnu ulogu u prevenciji imaju prije svega roditelji (skrbnici), odgojno obrazovne institucije, udruge, strukovne organizacije i predstavnici medija. Djeca i mladi, najranjivija su skupina društva a posebno kada je u pitanju zaštita njihovog prava na privatnost i prava na zaštitu osobnih podataka. Roditelji koji pripremaju i odgajaju dijete za „stvarni život“ dužni su dijete odgojiti i pripremiti za „virtualni život“ a odgojno obrazovne ustanove i druge nadležne institucije osposobiti učenike za život i rad prema zahtjevima suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

 konferencija „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka – nove ovlasti i veće odgovornosti“ organizirana je kako bi se po prvi puta na adekvatan način prikazao novi sveobuhvatni zakonodavni okvir za zaštitu osobnih podataka koji je usvojen nakon dugogodišnjih konzultacija i pregovora u kojima su sudjelovali Europska Komisija, Europski parlament i Vijeće Europe. Riječ je o  Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća koja će se izravno primjenjivati u svim državama članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.
Opća uredba donosi značajne promjene, kako u ovlastima i poslovima Agencije za zaštitu osobnih podataka, tako i u ostvarivanju prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju. Opća uredba propisuje  i donošenje upravnih novčanih kazni uz ili umjesto istražnih i korektivnih mjera od strane Agencije za slučaj kršenja iste, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Na konferenciji će biti predstavljeno europsko i nacionalno zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka od njegovog nastajanja prožeto primjerima dosadašnje prakse ali i rizicima i opasnostima koje donose suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije.

• prepoznajući značaj i potencijal lokalne i regionalne samouprave u cjelokupnom gospodarskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske, Agencija u suradnji sa Hrvatskom zajednicom županija organizirala informativno savjetovanje  „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“. Na navedenom savjetovanju biti će predstavljen djelokrug rada Agencije, praktični primjeri s kojima se tijela regionalne samouprave susreću u svom svakodnevnom radu, kao i slučajevi koje je Agencija rješavala a odnose se na obradu osobnih podataka u svrhe političkog marketinga.  Poseban  naglasak stavit će se na prava i obveze koje proizlaze iz nove regulative o zaštiti osobnih podataka

• radionice namijenjene najranjivijoj skupini društva koju čine djeca i maloljetnici održat će se kroz predavanja sa svrhom ukazivanja na važnost zaštite osobnih podataka odnosno dizanja njihove svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka iz čega proizlazi svladavanje i primjena znanja koju prenose predavači-djelatnici Agencije i predstavnici Ravnateljstva policije. Ponašanje i briga o privatnosti kada djeca koriste internet i moderne komunikacijske tehnologije u radionicama koje će se provoditi dat će se poseban značaj. Brisanje lažnih prijatelja s društvenih mreža, korištenje interneta i modernih tehnologija uz nadzor roditelja/skrbnika i članova obitelji kao i prestanak korištenja Facebooka osoba mlađih od 13 godina ambiciozni su ciljevi provođenja radionica.
Pažnja učenika obratit će se i na opasnosti koje prijete u virtualnom svijetu, kao i savjetovanje o tome kome se u sumnjivim situacijama mogu obratiti.

• svečani program povodom premijere namjenskog edukativnog filma „Tko se to šali s mojim podacima?“ pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Bože Petrova koji će se održati 3. veljače s početkom u 11.00 sati u kinu Europa u Zagrebu. Edukativni film u trajanju od 30-ak minuta snimljen je u suradnji s Ravnateljstvom policije-Službom za prevenciju, Akademijom dramske umjetnosti iz Zagreba i Gradskim kazalištem Komedija na temu zaštite osobnih podataka u kojem su obrađeni najaktualniji slučajevi koje je Agencija rješavala kao što su primjerice lažno sklapanje pretplatničkih ugovora-krađa identiteta, nedozvoljena uporaba osobnih podataka o zdravlju, neadekvatna zaštita osobnih podataka i neovlašteno disponiranje osobnim podacima, lažni profili na društvenim mrežama, obrada osobnih podataka u svrhe marketinga te zloupotreba osobnih podataka djece na internetu. Na spomenutim slučajevima je u okviru postojećih zakonskih mehanizama postupala i Policija budući da se radi o kaznenim djelima nedozvoljene upotrebe osobnih podataka. Film kao alat u kampanji jačanja svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka bit će dostupan i na internetskim stranicama pojedinih institucija te na Youtube kanalu. Svečani program kojeg podržava stručna Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS) trajat će 70 minuta a u istom će sudjelovati brojni poznati umjetnici.

• info-štand u trgovačkom centru City Center One East u razdoblju do 10:00-18:00 sati organizira se sa ciljem približavanja Agencije građanima u smislu da se na frekventnoj lokaciji građanima daju praktični savjeti u vezi zaštite njihove privatnosti i osobnih podataka uz dijeljenje prigodnih i promotivnih materijala – letaka i brošura.

• edukacije namijenjene službenicima za zaštitu osobnih podataka koje su nužne imajući u vidu sve veću važnost i jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka u sustavu zaštite osobnih podataka u RH, te posebice imajući u vidu Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća čije odredbe osiguravaju jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka. Naime, potrebno je imati na umu kako je uloga službenika za zaštitu osobnih podataka, između ostaloga, posredovanje između Agencije za zaštitu osobnih podataka i pojedinog voditelja zbirke osobnih podataka u svrhu omogućavanja adekvatne zaštite osobnih podataka upravo na mikrorazini, tj. razini pojedinog pravnog subjekta – voditelja zbirke osobnih podataka.

U nastavku se nalazi program stručno - edukativnog skupa: "Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece",  program konferencije "Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka: nove ovlasti i veće odgovornosti" i program edukacije "Zaštita osobnih podataka u odgojno-obrazovnom sustavu".

 

 

  Preuzmite dokumente:
 
  Natrag