Izjava Radne skupine iz članka 29 vezana za odluku Europske komisije o EU-SAD Štitu privatnosti


Izjava Radne skupine iz članka 29 vezana za odluku Europske komisije o EU-SAD Štitu privatnosti


Dana 12. lipnja 2016. godine, Europska komisije donijela je Odluku o adekvatnosti zaštite „EU-SAD Štit privatnosti“. Radna skupina iz članka 29. pozdravlja poboljšanja koja su donijeli mehanizmi Štita privatnosti u odnosu na odluku o Sigurnoj luci. U svom mišljenju WP238 o Nacrtu Odluke o adekvatnosti EU-SAD Štit privatnosti, Radna skupina izrazila je zabrinutost i zatražila je razna pojašnjenja. Radna skupina zahvaljuje Komisiji i tijelima iz SAD-a jer su ih uvažili prilikom izrade zadnje verzije dokumenata o Štitu privatnosti. Međutim, određeni broj pitanja ostaje otvoreno u vezi s obradom podataka u komercijalne svrhe i za pristup javnih vlasti SAD-a podacima koji su izneseni iz EU-a.

Što se tiče komercijalnih aspekata, Radna skupina žali što na primjer nedostaju posebna pravila o automatiziranim odlukama i o općem pravu na prigovor. Također ostaje nejasno kako se načela Štita privatnosti primjenjuju na izvršitelje obrade.

Što se tiče pristupa javnih vlasti SAD-a podacima koji su izneseni u SAD na temelju Štita privatnosti, Radna skupina je očekivala stroža jamstva koja se odnose na neovisnost i ovlasti Pravobranitelja. Što se tiče nefiltriranog prikupljanja osobnih podataka, Radna skupina naglašava obavezu ODNI-a (Ureda ravnatelja obavještajnih zajednica) da ne provodi masovna i neselektivna prikupljanja osobnih podataka. Ipak, žali za nedostatkom konkretnih jamstava da takva praksa ne postoji.

Stoga, prva zajednička godišnja revizija bit će ključni moment za daljnju procjenu robusnosti i učinkovitosti mehanizma Štita privatnosti. U tom smislu, nadležnost tijela za zaštitu podataka u okviru revizije treba biti jasno definirana. Posebno, svi članovi tima za zajedničku procjenu moraju imati mogućnost da izravno pristupe svim potrebnim podacima za obavljanje revizije, uključujući elemente koji im omogućavaju odgovarajuću procjenu nužnosti i  razmjernosti prikupljanja i pristupa podacima od strane javnih vlasti. Prilikom sudjelovanja u postupku revizije, nacionalni predstavnici Radne skupine neće samo ocjenjivati jesu li otvorena pitanja riješena, već i jesu li zaštitni instrumenti EU-SAD Štita privatnosti primjenjivi i učinkoviti. Ishod prve zajedničke revizije u vezi pristupa javnih vlasti SAD-a podacima koji su izneseni na temelju Štita privatnosti također mogu utjecati na instrumente za iznošenje podataka poput obvezujuća korporativna pravila i standardne ugovorne klauzule.  
U međuvremenu, pa i sada kada je Štit privatnosti usvojen, uzimajući u obzir presudu u slučaju Schrems te mišljenje WP238, tijela za zaštitu podataka u okviru Radne skupine obvezuju se proaktivno i samostalno pomagati ispitanike u vezi s izvršavanjem njihovih prava unutar mehanizama Štita privatnosti a posebno u vezi pritužbi. Radna skupina uskoro će dati informacije voditeljima zbirke osobnih podataka u vezi s njihovim obvezama u okviru Štita privatnosti, komentare na vodič za građane, prijedloge za uspostavljanje centraliziranog tijela EU-a i praktične informacije za organizaciju zajedničke revizije.

Pozadina:

Priopćenje za medije Radne skupine od 1. srpnja 2016.:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160701_wp29_press_release_eu_us_privacy_shield_en.pdf

Priopćenje za medije Radne skupine od 13. travnja 2016.:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/press_release_shield_en.pdf

Mišljenje Radne skupine o Nacrtu Odluke o adekvatnosti „EU-SAD Štit privatnosti“
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

 
  Natrag