Kronologija događanja vezana uz slučaj imovinskih kartica


Kronologija događanja vezana uz slučaj imovinskih kartica


04.05.2015. godine – Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (Povjerenstvo) je sazvalo konferenciju za medije, uklonilo sve imovinske kartice dužnosnika sa interneta tvrdeći da to čini zbog rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka (Agencija). Spomenuta izjava i uklanjanje kartica rezultirala je medijsko – političkim linčem, jer su se Agenciji potpuno neosnovano i neistinito imputirale određene radnje i propusti –
1. da je naložila uklanjanje imovinskih kartica što nije točno i o tome postoje dokazi i materijal. Sve imovinske kartice dužnosnika uklonilo je Povjerenstvo samoinicijativno.
2. da je naložila skrivanje podataka dužnosnika što također nije točno.

Agencija je sukladno zakonskim ovlastima, Povjerenstvu ukazala još u veljači 2015. na propuste u imovinskim karticama – imovinske kartice dužnosnika su bile nepotpune, neujednačene, nisu uopće sadržavale relevantne podatke (npr. podatke o imovini i sl. relevantne podatke koji su se trebali objaviti, a s druge strane, neke su sadržavale privatne osobne podatke koji nisu bili propisani Zakonom o sprječavanju sukoba interesa da se javno objavljuju. 

Kad se na višekratne apele Agencije, održao konačno sastanak između  Povjerenstva i Agencije, Povjerenstvo nije poštovalo niti jedan pravno utemeljen argument Agencije.
Dakle, Agencija nije nastupala represivno prema Povjerenstvu, rok od 8 dana mogao se i produžiti, osim toga, ukazivanje Agencije na propuste Povjerenstvu datira još iz veljače 2015., te je stoga potpuno nerazumljiv potez Povjerenstva da umjesto pravnog rješavanja navedene situacije saziva konferenciju za medije tvrdeći da nisu mogli drukčije postupiti nego ukloniti kartice slijedom čega su  Agencija kao i njeni čelnici potpuno neosnovano i bez ikakvog pravnog i stvarnog / činjeničnog temelja, danima trpjeli klevete, blaćenja i sramoćenja u medijima. Osim toga, čim je Agencija oštro demantirala navedenu neistinu (da je naložila uklanjanje imovinskih kartica), Povjerenstvo ih je u roku od 4 dana  vratilo natrag na Internet prilagođavajući ih rješenju Agencije. Prema tome, postavlja se pitanje, čemu onda tvrdnja Povjerenstva da nisu mogli drugačije postupiti.

Međutim, i unatoč rješenju Agencije, objava imovinskih kartica i dalje je bila nepravilna i nepotpuna  budući je njihova inicijalna objava od strane Povjerenstva bila nesukladna Zakonu.

07. svibnja 2015. Vlada je podnijela prijedlog Saboru o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja te je ujedno Vlada uputila Saboru u hitnu proceduru  prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Prijedlog Vlade za razrješenje čelnika Agencije
Prijedlog Zakona o dopuni ZOSSI

Dne 11. svibnja 2015. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa podnijelo je protiv rješenja Agencije tužbu sa prijedlogom odgodnog učinka tužbe (u svrhu vraćanja onih podataka koje je Agencija u svom rješenju označila spornima), a što Agencija ocjenjuje kao jedini pravi i pravni put kojim se međutim Povjerenstvo nije poslužilo 04. svibnja kada je samoinicijativno uklonilo kartice sa weba i sazvalo konferenciju za medije. Tužba u Agenciji zaprimljena je dne 25.05.2015.
Tužba Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

13. svibnja 2015. AZOP je poslao u Sabor pravno činjeničnu argumentaciju. Pravno-činjenična dokumentacija poslana u Sabor

Iz svega navedenog proizlazi da se imovinske kartice niti u jednom trenutku nisu trebale i smjele ukloniti sa interneta, a s obzirom na pravne radnje koje su Povjerenstvu bile na raspolaganju (prolongiranje roka, traženje odgode izvršnosti rješenja Agencije, moguće je bilo ostaviti na internetu čak i one podatke koje je Agencija označila spornima uz istodobno pokretanje upravnog spora, u kojem slučaju mjerodavni sud odlučuje o ovoj pravnoj stvari).

20. svibnja 2015. AZOP se obratio pismom Europskoj komisiji. Pismo poslano Europskoj komisiji

Dne 03. lipnja 2015. AZOP podnosi Upravnom sudu Odgovor na tužbu. Odgovor na tužbu Povjerenstva

Krajem svibnja 2015.  stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Link na Zakon:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_57_1113.html

18. lipnja 2015. Radna skupina iz članka 29. Direktive 95/46 izdala je službeno priopćenje nastavno na potrebu uvažavanja neovisnosti tijela za zaštitu osobnih podataka – Priopćenje

19. lipnja 2015. Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdala je pravno mišljenje nastavno na zakonitost rješenja Agencije – Pravni fakultet- mišljenje

19.  lipnja 2015. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za europsko javno pravo izdala je mišljenje o pravu Europske unije relevantno za pitanje mogućnosti razrješenja čelnika tijela za nadzor osobnih podataka prije isteka mandata.  U mišljenju je između ostalog navedeno sljedeće - Politički utjecaj, smatramo svakako treba onemogućiti u procesu interpretacije i primjene pravila za zaštitu osobnih podataka. Nesuglasnost u interpretaciji relevantnih pravnih pravila ne može, biti razlog za prijevremeno razrješenje čelnika tijela za nadzor osobnih podataka. U slučaju sumnje u "pogrešnu" interpretaciju prava radi rješenje konkretnog slučaja, europski demokratski sustavi ovlast za davanje "ispravne" interpretacije povjeravaju sudovima.
LINK na mišljenje Katedre za europsko javno pravo u prilog poštivanja neovisnosti tijela za zaštitu osobnih podataka

01. rujna 2015. Upravni sud u Zagrebu donio je rješenje o obustavi upravnog spora između Agencije i Povjerenstva, a budući je Povjerenstvo povuklo tužbu u ovom upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka od 20. travnja 2015. - Upravni sud- obustava postupka

Priopćenje zamjenice ravnatelja Dubravke Dolenc za Novu tv

Priopćenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nastavno na pismo upućeno Europskoj komisiji

Pravno-činjenična dokumentacija poslana u Sabor

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa povuklo tužbu protiv rješenja Agencije

Službeno priopćenje radne skupine čl. 29 Direktive 95/46/EZ o potrebi uvažavanja neovisnosti tijela za zaštitu osobnih podataka

 

 

 

  Preuzmite dokumente:
 
  Natrag