Lažna nagradna igri na lažnoj Facebook stranici Arena Centar Zagreb


Lažna nagradna igri na lažnoj Facebook stranici Arena Centar Zagreb


Tijekom mjeseca kolovoza ova Agencija je od strane građana zaprimila veći broj upita/predstavki u svezi prikupljanja i daljnje obrade njihovih osobnih podataka, točnije prikupljanje osobnih podataka i fotografija osobnih iskaznica, a u svrhu provođenja lažne nagradne igre putem lažne Facebook stranice Arena Centra Zagreb.

Mišljenja smo kako postoji sumnja u moguće počinjenje kaznenih djela iz članka 146. Kaznenog zakona “Nedozvoljene uporabe osobnih podataka“, kao i drugih kaznenih djela, za čije istraživanje i procesuiranje su nadležni Policija i Državno odvjetništvo, te stoga upućujemo  građane da u slučaju takvih događaja isto prvenstveno prijave nadležnoj Policijskoj postaji.

Agencija za zaštitu osobnih podataka kao mjerodavno tijelo u području nadzora nad zaštitom osobnih podataka preventivno savjetuje građane da je potreban pojačani oprez u bilo kakvom disponiranju sa osobnim podacima, osobito putem interneta. Mole se građani da postupaju sa osobitom pažnjom, odgovorno i kritički te da iste ne prosljeđuju nepoznatim kao i nedovoljno poznatim osobama čiji identitet nije moguće prethodno utvrditi.

 
  Natrag