Savjetovanja Opća uredba (GDPR)


Savjetovanja Opća uredba (GDPR)


Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno nadzorno tijelo s javnim ovlastima koje je za svoj rad odgovorno Hrvatskom saboru, a koja uz nadzorne aktivnosti ima i ostale zadaće kao što su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.

Kontinuirana savjetovanja Agencija će provoditi tijekom cijele 2017. godine s obzirom na to da dolazi do modernizacije zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka. Riječ je o  Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Kampanja započinje u Vukovarsko-srijemskoj županiji u gradu Vukovaru 27. ožujka, a tijekom 2017. godine savjetovanja će se održati u svim županijskim središtima.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata (županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti, svih poslovnih subjekata) koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da one obuhvaćaju promicanje javne svijesti o zaštiti osobnih podataka te savjetodavne, istražne i korektivne mjere koje Agencija poduzima ovisno o okolnostima slučaja.  

Kada govorimo o tvrtkama može se reći da se primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, isto tako primjenjuje se i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva, npr. kad ispred ulaznih vrata u kuću stave video nadzor.

Što se tiče državnih institucija, Uredba se primjenjuje na sve njih i te su institucije dužne obrađivati osobne podatke u okviru navedene Uredbe, osim u vezi kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20.00 do 40.000 kuna za pravnu osobu te 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože kazne.

Glavni partner u realizaciji navedenih aktivnosti je Hrvatska zajednica županija a uključene su i druge institucije, udruge i strukovne organizacije (Ravnateljstvo policije, Udrugu općina, Hrvatsku udruga poslodavaca i sl.). Cilj uključivanja navedenih partnera je kvalitetnija provedba aktivnosti i okupljanje što većeg broja sudionika koji će kroz svakodnevni rad doprinositi modernizaciji i napretku regionalne i lokalne uprave i samouprave kada je u pitanju zaštita osobnih podataka.

Svrha savjetovanja je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Trajanje Savjetovanja je dva i pol sata (150 minuta) u što je uključeno:

• Projekcija preventivno-edukativnog filma „Tko se to šali s mojim podacima?“
• Predavanje
• Pitanja sudionika
• Pojedinačne izjave za medije 

 
  Natrag