Vodič za EU- SAD Štit privatnosti


Vodič za EU- SAD Štit privatnosti


Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđeno je da Štit privatnosti (eng. Privacy shield) pruža adekvatnu razinu zaštite i da se osobni podaci mogu iznositi u poduzeća sa sjedištem u SAD-u ako se primjenjuju načela Štita privatnosti.

U nastavku možete pronaći Vodič za EU-SAD Štit privatnosti gdje su objašnjene obveze poduzeća koja iznose osobne podatke u SAD te prava ispitanika čiji se osobni podaci iznose i dalje obrađuju u SAD-u.

  Preuzmite dokumente:
 
  Natrag