ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA – perspektiva zaštite podataka


ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA – perspektiva zaštite podataka


Suprotstavljanje trgovanju ljudima i zaštita žrtava ovog zločina imaju visok prioritet u Europskoj uniji. Politike i pravni instrumenti Europske unije daju središnju ulogu zaštiti žrtava.

Vrlo važan aspekt borbe protiv trgovanja ljudima je obrada podataka od strane tijela za provedbu zakona i njihova odgovornost za obradu istih. Zajedničko Nadzorno tijelo Europola zaključilo je na temelju iskustva da je na nacionalnoj i međunarodnoj razini potrebno posvetiti više pažnje aktivnostima vezanim uz obradu podataka od strane svih nadležnih tijela - policije, tužitelja i istražnih sudaca - uključenih u borbu protiv trgovanja ljudima te da je potrebno više usklađivanja. Pristup Europske unije koji je usmjeren na žrtve ulaže napore u točnu obradu podataka, budući da je zaštita tih žrtava izravno povezana s navedenom obradom.

Ovo izvješće istražuje sinergiju između odgovornosti za postupak provedbe zakona i odgovornosti u vezi sa zaštitom podataka pri obradi podataka. Uvedeni su posebni uvjeti koji će pomoći tim tijelima koja će prema nacionalnom zakonu snositi odgovornost za obradu podataka o osobama koje - kao žrtve trgovanja ljudima - moraju biti zaštićene. Te uvjete treba naširoko promicati i provoditi, a uporaba istih treba podlijegati kontroli.

Ovo izvješće podržava Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta.

Izvješće je u cijelosti dostupno na hrvatskom i engleskom jeziku.

  Preuzmite dokumente:
 
  Natrag