Anketa za voditelje obrade osobnih podataka

 

anekta

Opća uredba o zaštiti podataka (poznatija pod akronimom GDPR) je obvezujući zakonodavni akt koji se izravno u cijelosti primjenjuje u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine.

Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji. Zaštiti podataka pristupa se ozbiljnije nego ikad prije, a što ima dalekosežan učinak na različite dionike i sektore.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) stupio je na snagu 25. svibnja 2018. godine te se njime osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim Zakonom uređuju se pojedina pitanja vezana za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka kao što su obrada osobnih podatka u posebnim slučajevima vezano za privole djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva, obrada genetskih podataka, obrada biometrijskih podataka, obrada osobnih podatka putem videonadzora, obradu osobnih podataka u statističke svrhe, postupci koje primjenjuje nadzorno tijelo tijekom nadzora i pravni lijekovi protiv odluka nadzornog tijela.

Pitanja iz ovog upitnika mogu vam poslužiti kao pomoć pri razumijevanju vaših obveza koje proizlaze iz novih propisa o zaštiti osobnih podataka. Anketa je anonimna i vaši odgovori Agenciji za zaštitu podataka služe isključivo za stjecanje uvida u nejasnoće i izazove s kojima se susrećete prilikom implementacije odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Važno je napomenuti: Ako obrađujete osobne podatke, u obvezi ste primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka. Pravila o zaštiti osobnih podataka odnose se i na osobne podatke zaposlenika.  Možda smatrate da ne obrađujete osobne podatke, ali već se i sama pohrana osobnih podataka npr. u datoteku na računalu smatra obradom osobnih podataka.

Također, ovo je uobičajen skup pitanja koja vam mogu postaviti ovlašteni službenici Agencije prilikom provedbe nadzornih aktivnosti.

Unesite adresu e-pošte ukoliko želite primiti unesene odgovore.

Sadržaj je dostupan putem mobilne aplikacije GDPR Hrvatska

X
Skip to content