Ime kao osobni podatak


Ime kao osobni podatak


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit u kojem podnositeljica navodi kako je u trgovačkom lancu B. nekoliko puta, prilikom plaćanja karticom od strane prodavačice doživjela otkrivanje svojih osobnih podataka, odnosno kako je prodavačica navedene trgovine sa kartice podnositeljic pročitala njene osobne podatke te joj se obratila sa upitom „Gospodična P. jeste li zadovoljni Vašom kupnjom?“.  Podnositeljica upita smatra da se na taj način ugrožava sigurnost njezinih osobnih podataka.

Nastavno na upit, navodimo sljedeće:

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12) osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito te moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. stavak 1. i 2. citiranog Zakona).

S obzirom na navedeno, proizlazi kako plaćanjem računa putem kartice (kartična transakcija) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka predstavlja obradu osobnih podataka. Također iz upita ponositeljice je vidljivo da je pristala na takvu obradu osobnih podataka. Isto tako vezano uz navode podnositeljice da je u opisanom slučaju došlo do otkrivanja njezinih osobnih podataka, mišljenja smo kako obraćanje prodavačice korištenjem  imena bez korištenja bilo kojih drugih osobnih podataka iz kartice ne bi predstavljalo nezakonitu obradu osobnih podataka u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Slijedom navedenog, navodimo da ako podnositeljici upita ovakav personalizirani način obraćanja prodavačice smeta može zatražiti od prodavačice prestanak takvog načina obraćanja (korištenje imena). Međutim, s obzirom na opisanu situaciju s aspekta Zakona o zaštiti osobnih podataka ne vidimo povredu prava i neovlaštenu obradu Vaših osobnih podataka, a sve iz razloga što se neposrednim obraćanjem na temelju saznanja samo imena ne obrađuju osobni podaci na način i u opsegu koji bi bio prekomjeran i kojim bi na nezakoniti način bila kompromitirana privatnost podnositeljice upita.

 
 
  Natrag