Javna objava osobnih podataka maloljetne djece


Javna objava osobnih podataka maloljetne djece


Agencija je zaprimila upit vezan uz objavu imena i prezimena djece ispod likovnog rada i crteža koji će biti objavljeni u knjizi pjesama za djecu i studente. Nastavno navodimo sljedeće:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (članak 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom  ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

Posebno napominjemo da je člankom 7. stavkom 3. citiranog Zakona propisano da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima. Isto razumijeva da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz pribavljenu privolu roditelja (zakonskog zastupnika) maloljetne osobe. 

U konkretnom slučaju (neovisno o tome da li je pribavljena privola roditelja (zakonskog zastupnika) za objavu imena i prezimena maloljetne osobe preporuka je ove Agencije da se uz objavljene likovne radove i crteže objave samo imena djece (bez prezimena) a sve u svrhu da se onemogući njihova identifikacija i prepoznavanje te da se osigura zaštita njihovih osobnih podataka i privatnosti u punom opsegu.

 
 
  Natrag