Osobni podaci izneseni u zapisnicima


Osobni podaci izneseni u zapisnicima


Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj traži tumačenje o tome da li osobni podaci koji su izneseni u Zapisniku sa sjednice Vatrogasne zajednice R. predstavljaju zbirku osobnih podataka. Držimo kako se ne radi o zbirci osobnih podataka u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst), već o iznošenju općenitih informacija o podnositelju upita od strane sudionika sjednice Vatrogasne zajednice koji se spominju u predmetnom dokumentu.

Naime, temeljem uvida u predmetni Zapisnik može se razabrati kako se na sjednici Vatrogasne zajednice u negativnom kontekstu raspravljalo o podnositelju upita, odnosno prihvaćen je prijedlog pokretanja postupka brisanja članstva podnositelja u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu (DVD).

Dakle, o podnositelju se na navedenoj sjednici vodila (uopćena) rasprava i glasovanje, bez otkrivanja/iznošenja osobnih podataka od strane prisutnih sudionika, te se u tom smislu sa stajališta citiranog Zakona podnositelj ne smatra ispitanikom koji može ostvarivati prava zajamčena odredbama citiranog Zakona.

Naposljetku navodimo kako je zbirka osobnih podataka u smislu članka 2. stavka 1. točke 3. citiranog Zakona svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupan prema posebnim kriterijima, primjerice zbirku osobnih podataka predstavljao bi popis članova Vatrogasne zajednice R.

 
 
  Natrag