Prikupljanje i obrada osobnih podataka članova udruge


Prikupljanje i obrada osobnih podataka članova udruge


Nastavno na upit koji je zaprimila ova Agencija u vezi s osobnim podacima koji se traže od članova kluba D. iz R., navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci  smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

U opisanom slučaju opseg podataka koji se prikupljaju razmjeran je svrsi njihovog prikupljanja i članku 12. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.), kao posebnom zakonu te je stoga takva obrada osobnih podataka sukladna članku 6. i članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Dakle, napominjemo kako je pri prikupljanju osobnih podataka članova udruge bitno načelo razmjernosti, tj. da se prikupljaju samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja podataka (vođenje evidencije o članstvu u udruzi).

Također napominjemo kako sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu razmjernosti pravo uvida u osobne podatke drugih članova udruge smije omogućiti samo u odnosu na nužne podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u udruzi), dok se svi ostali podaci (primjerice  OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) moraju na odgovarajući način zaštititi.

 
 
  Natrag