Prikupljanje osobnih podataka putem ankete zaprimljene putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe


Prikupljanje osobnih podataka putem ankete zaprimljene putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe


S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz ispunjavanje ankete koju ste zaprimili putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe (koja Vam odbija dati informaciju na koji način je došla do Vašeg kontakt podatka, uz jedino objašnjenje kako se radi o „nasumičnom odabiru mail adresa“), savjetujemo Vas da ni u kojem slučaju ne ispunjavate istu i ne dostavljate Vaše osobne podatke, poglavito iz razloga što ispunjavanje ankete traži Vama nepoznata fizička osoba, odnosno iz razloga što se ispunjavanje iste traži putem e-maila u kojem slučaju postoje velike mogućnosti zlouporabe osobnih podataka (neovlašten pristup/korištenje Vaših osobnih podataka).

Također navodimo kako je jedna od temeljnih pretpostavki zakonite obrade osobnih podataka od strane voditelja zbirke osobnih podataka informiranje ispitanika (osobe čiji se osobni podaci prikupljaju) o svim potrebnim okolnostima obrade osobnih podataka iz članka 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) sukladno načelu transparentnosti (između ostaloga, pružanje informacija o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka).

Dakle, savjet je ove Agencije da se prije davanja bilo kojih osobnih podataka (posebice putem sredstava moderne komunikacije, odnosno putem e-maila, Interneta, društvenih mreža i sl., gdje Vašim osobnim podacima može pristupiti neograničeni broj osoba) informirate prvenstveno o tome tko i u koju svrhu od Vas traži osobne podatke.

Naposljetku navodimo kako u slučaju sumnje na zlouporabu osobnih podataka možete ovoj Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava (članak 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka) sukladno uputama danima na mrežnim stranicama Agencije www.azop.hr. 
    
 

 
 
  Natrag