Snimanje telefonskih razgovora zaposlenika


Snimanje telefonskih razgovora zaposlenika


Agencija je zaprimila dopis vezan uz uvođenje snimanja telefonskih razgovora s budućim članovima H. b. e. e. za potrebe potencijalnih pritužbi, tj. vezan uz dostavu klauzule iz Općih uvjeta Pravila trgovanja H. b. e. e., nastavno iznosimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Nadalje, sukladno članku 7. citiranog Zakona osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati među ostalim uz privolu ispitanika samo u svrhu u koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka te u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

Osim toga, napominjemo kako je prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka (u ovom slučaju H. b. e. e. d.o.o) dužan  informirati ispitanika (u ovom slučaju pozivatelja kao i zaposlenika) čiji se podaci prikupljaju o svom identitetu, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka (članak 9. citiranog Zakona).

U opisanom slučaju s aspekta zaštite osobnih podataka navodimo kako je glas osobni podatak pozivatelja kao i zaposlenika te je u predmetnoj klauzuli potrebno naglasiti da se prilikom svakog poziva razgovor snima i u koju svrhu se snima.
Osim toga, Pravilnikom o radu H. b. e. e (a imajući u vidu  članak 29. Zakona o radu, Narodne novine, br. 93/14., kao poseban zakon) potrebno je pobliže definirati prikupljanje (obradu) osobnih podataka u opisanom slučaju na način da se definiraju sve okolnosti obrade osobnih podataka iz članka 9. citiranog Zakona.

Posebice napominjemo kako je potrebno definirati ovlaštenu osobu/osobe koje će imati pravo pristupa predmetnim osobnim podacima, vrijeme čuvanja osobnih podataka (članci 6. i 12. citiranog Zakona), te je potrebno propisati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kako bi se isti zaštitili od mogućih zlouporaba (članak 18. citiranog Zakona).

 
 
  Natrag