Rukovođenje Agencijom


Rukovođenje Agencijom


Ravnatelj: Anto Rajkovača
Ravnatelj Agencije imenovan je Odlukom o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka koju je Hrvatski sabor donio 20. travnja 2018.  ("Narodne novine", broj 40/2018).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_40_770.html


Agencijom su rukovodili:
Franjo Lacko, dipl.iur, u razdoblju od 2004. do 2012. godine (ravnatelj)
Vilena Gašparović, dipl.iur., u razdoblju od 2004. do 2012. godine (zamjenica ravnatelja)
Dubravko Bilić, mag.philol.croat., u razdoblju od 2012. do 2013. godine (ravnatelj)
Dubravka Dolenc, dipl. iur., u razdoblju od 2012. do 2016. godine (zamjenica ravnatelja)

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag