Unutarnje ustrojstvo


Unutarnje ustrojstvo


Na temelju članka 17. i 19. Statuta Agencije za zaštitu osobnih podataka donesen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije za zaštitu osobnih podataka kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo Agencije i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, u smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. SLUŽBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Načelnica službe: Branka Bet-Radelić

tel: 01 4609 025

2. SLUŽBA ZA NADZOR I SREDIŠNJI REGISTAR

Načelnik službe: Igor Vulje

tel: 01 4609 075

3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EU I PRAVNE POSLOVE

Načelnica službe: Sanja Silaj Zeman

tel: 01 4609 070

 

 
 
  Natrag