18. “Mala škola ljudskih prava”


18. "Mala škola ljudskih prava"


 

Predstavnica Agencije sudjelovala je na "18. Maloj škola ljudskih prava" koja se održala 7.ožujka 2018. godine na Pravnom fakultetu u organizaciji Europske udruge studenata prava (ELSA). Jedan od glavnih ciljeva ELSA-e jest promicanje i edukacija o ljudskim pravima. Ovogodišnja" Mala škola ljudskih prava" održava se uz potporu Pravnogu fakulteta u Zagrebu, u razdoblju od 5. ožujka do 9. ožujka, a posvećena je pravu na zaštitu osobnih podataka i privatnost.

S obzirom da spomenuta tema pripada sferi djelatnosti i područja rada Agencije za zaštitu osobnih podataka, svoj doprinos ovom hvalevrijednom projektu dala je i gđa Bet-Radelić, načelnica Službe za zaštitu osobnih podataka koja je sudjelovala s predavanjem na temu djelatnosti AZOP-a na području prava na privatnost i zaštite osobnih podataka. "Mala škola ljudskih prava" tradicionalno se održava već dugi niz godina i uvijek okuplja veliki broj studenata, profesora, novinara, odvjetnika, znanstvenika i predstavnika institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

 

 

 
 
  Natrag