Održane edukacije za djecu “Zaštita osobnih podataka djece na internetu”: Bjelovar, Požega, Pazin


Održane edukacije za djecu "Zaštita osobnih podataka djece i mladih": Bjelovar, Požega, Pazin


AZOP kroz svoju savjetodavnu ulogu provodi edukacije za djecu. Budući da su djeca i mladi prepoznati kao najranjivija skupina društva, a potreba za podizanjem njihove svijesti o zaštiti osobnih podataka je značajna, u razdoblju od 21.09.do 27.09. 2017. održane su edukacije za učenike u Bjelovaru, Požegi i Pazinu. Kroz predavanje koje je prilagođeno svakom uzrastu a u okvirima je zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, učenicima se govori o tome što su osobni podaci, kome ih (ne)smiju  davati  te gdje se sve njihovi podaci traže, pogotovo prilikom korištenja usluga koje pruža informacijsko društvo. Također, djeci se prikazuju preventivno-edukativni filmovi a sve kako bi im se na što interesantiji način pružila informacija o tome koje sve opasnosti prijete (ili se događaju) ako na neodgovoran način disponiraju svojim (ali i tuđim) osobnim podacima.

EDUKACIJE ZA DJECU U RUJNU

21.09.2017. održana je edukacija za sveukupno 88 učenika osmih razreda u mjesnoj  I. Osnovnoj školi Bjelovar sa područnom školom Ciglena.

25.09.2017.  održana je edukacija za sveukupno 164 učenika trećih, šestih i osmih razreda u Požegi. 

27.09.2017.  održana je edukacija sveukupno 66 učenika sedmih i osmih razreda u O.Š. Vladimir Nazor u Pazinu.

                           

                               

 

 

                              

 
 
  Natrag