Europski dan zaštite osobnih podataka 2007


Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Unatoč tome, veoma je malen broj ljudi koji je s njime upoznat.


Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Unatoč tome, veoma je malen broj ljudi koji je s njime upoznat.

Kako bi se podigla svijest građana o pravu na zaštitu osobnih podataka, Vijeće Europe uz potporu Europske Komisije proglasilo je 28. siječnja "EUROPSKIM DANOM ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA", koji se ove godine prvi puta prigodno obilježio.

I Agencija za zaštitu osobnih podataka pridružila se obilježavanju tog dana te su provedene sljedeće aktivnosti:

 • Srijeda, 24. siječnja 2007.
  Okrugli stol na temu "Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama" u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka i Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske za organizacije civilnog društva (dvorana "Bruxelles" Europskog doma u Zagrebu od 9:00 do 11:00h).

  Sudionici Okruglog stola: Luka Mađerić,dipl. iur. - predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. Josip Kregar - dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i zamjenica ravnatelja.

  http://www.ljudskaprava-vladarh.hr
  http://www.europe.hr
 • Subota, 27. siječnja 2007.
  Europski dan zaštite osobnih podataka u Centru Kaptol (II. kat, 9:00h - 12:00h)

  U subotu, 27. siječnja 2007. organizirali smo Info-štand u samom središtu Zagreba - u Centru Kaptol. Djelatnici Agencije upoznavali su građane s pravom na zaštitu osobnih podataka, informirajući ih i o Središnjem registru i vođenju evidencija o zbirkama osobnih podataka.

  http://www.centarkaptol.hr

 

ŠTITEĆI PODATAK, ŠTITIMO OSOBU

 
Pravo-na-zastitu-podataka-003 Pravo-na-zastitu-podataka-002 Pravo-na-zastitu-podataka-001
 
  Natrag