Europski dan zaštite osobnih podataka


Odbor ministara Vijeća Europe je na sastanku održanom 26. travnja 2006. godine donio odluku da se 28. siječanj obilježava kao „Europski dan zaštite osobnih podataka“, koji ujedno predstavlja dan potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108).


Odbor ministara Vijeća Europe je na sastanku održanom 26. travnja 2006. godine donio odluku da se 28. siječanj obilježava kao „Europski dan zaštite osobnih podataka“, koji ujedno predstavlja dan potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108).

Već dvije godine za redom taj se dan u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka obilježava i u Republici Hrvatskoj s ciljem promoviranja zaštite osobnih podataka, podizanja svijesti građana o pravu na zaštitu osobnih podataka i upoznavanja građana sa svrhom obrade njihovih osobnih podataka.

28. siječnja 2008. godine povodom “Europskog dana zaštite osobnih podataka“ Agencija za zaštitu osobnih podataka organizirala je Okrugli stol u Europskom domu u Zagrebu, kojem su prisustvovali ravnatelj AZOP-a i njegova zamjenica, kao i predstavnici društva „Potrošač“ gđa Marija Duljković i Zoran Vujović.

Teme okruglog stola obuhvatile su zakonski okvir zaštite osobnih podataka i praktičnu primjenu zakona, kao i zaštitu identiteta i osobnih podataka korisnika financijskih, bankarskih i telekomunikacijskih usluga. Nakon prezentacija sudionika Okruglog stola uslijedila je rasprava.

Više o obilježavanju Europskog dana zaštite osobnih podataka u Europi pogledajte na sljedećoj stranici: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/data_protection/Data_Protection_Day_default.asp

 
 
  Natrag