Održana edukacija za djecu “Zaštita osobnih podataka djece i sigurnost na internetu”, Čakovec


Održana edukacija za djecu "Zaštita osobnih podataka djece i sigurnost na internetu", Čakovec


AZOP kroz svoju savjetodavnu ulogu provodi edukacije za djecu. Budući da su djeca i mladi prepoznati kao najranjivija skupina društva, a potreba za podizanjem njihove svijesti o zaštiti osobnih podataka je značajna, 30, listopada 2017. održane su tri edukacije za učenike petog i osmog razreda u  I. osnovnoj školi Čakovec. Kroz predavanje koje je prilagođeno svakom uzrastu a u okvirima je zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, učenicima se govori o tome što su osobni podaci, kome ih (ne)smiju  davati  te gdje se sve njihovi podaci traže, pogotovo prilikom korištenja usluga koje pruža informacijsko društvo. Također, djeci se prikazuju preventivno-edukativni filmovi a sve kako bi im se na što interesantiji način pružila informacija o tome koje sve opasnosti prijete (ili se događaju) ako na neodgovoran način disponiraju svojim (ali i tuđim) osobnim podacima.

 
 
  Natrag