Održana savjetovanja “Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka”: Bjelovar, Požega, Rijeka i Pazin


Održana savjetovanja "Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka”: Bjelovar, Požega, Rijeka i Pazin


Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Udrugom gradova i Hrvatskom gospodarskom komorom u Republici Hrvatskoj u rujnu je organizirala besplatna savjetovanja „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka" koja  su se održala:

- 21.09.2017. godine s početkom u 11.00 sati u Bjelovaru, u velikoj Vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8

- 25.09.2017. godine s početkom u 11.00 sati u Požegi, Hrvatska gospodarska komora, u Županijskoj komori Požega (velika dvorana), Vukovarska 6

- 26.09.2017. godine s početkom u 11.00 sati u Rijeci, Transadria d.o.o , u dvorani Transadria, Riva Boduli 1- SVA MJESTA POPUNJENA!

- 27.09.2017. godine s početkom u 11.00 sati u Pazinu, u dvorani „Istra", Spomen dom sjedinjenja i slobode u Pazinu, ul. Šetalište pazinske gimnazije 1

Savjetovanja su namijenjena članicama Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnicima tijela lokalne i regionalne samouprave, tijelima javne vlasti, predstavnicima poslovnih subjekata i svim ostalim subjektima koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Svrha savjetovanja je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata (županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti, svih poslovnih subjekata) koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da one obuhvaćaju promicanje javne svijesti o zaštiti osobnih podataka te savjetodavne, istražne i korektivne mjere koje Agencija poduzima ovisno o okolnostima slučaja.

Kada govorimo o tvrtkama može se reći da se Uredba primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, isto tako primjenjuje se i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva, npr. kad ispred ulaznih vrata u kuću stave video nadzor.

Što se tiče državnih institucija, Uredba se primjenjuje na sve njih i te su institucije dužne obrađivati osobne podatke u okviru navedene Uredbe, osim u vezi kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20.00 do 40.000 kuna za pravnu osobu te 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože kazne.

U nastavku se nalaze programi savjetovanja.

 
 
  Natrag