Održano savjetovanje “Primjena Opće uredbe u osnovnim školama”, 5. lipnja 2018., Zagreb


Održano savjetovanje "Primjena Opće uredbe u osnovnim školama", 5. lipnja 2018., Zagreb


Agencija za zaštitu osobnih podataka održala je još jedno savjetovanje namijenjeno obrazovnom sektoru, ovog puta s naglaskom na primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka u osnovnim školama. Savjetovanje je održano dana 5. lipnja 2018. godine u prostorijama Osnovne škole „Jabukovac“, tijekom kojeg je viša savjetnica iz Službe za zaštitu osobnih podataka Agencije održala predavanje vezano za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, nakon čega je odgovarala na konkretno postavljena pitanja zainteresiranih.

Službenica Agencije je svoje izlaganje započela prikazom zakonodavnog okvira iz djelokruga rada djelatnika osnovnih škola. Pritom je napomenula kako se uz Opću uredbu o zaštiti podataka primjenjuje i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), kao i primjerice Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13)Također, u nastavku izlaganja osvrnula se na pojedine odredbe Opće uredbe odnosne na djelokrug rada osnovnih škola; poput imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka, upotrebe videonadzora, prikupljanja osobnih podataka u nužnom opsegu u svrhu korištenja aplikacije e-dnevnik i sl.

Kao i na svim savjetovanjima dosad, u zadnjem dijelu otvorena je mogućnost postavljanja individualnih upita s ciljem rješavanja postojećih problema i nedoumica s kojima se susreću djelatnici osnovne škole.

Važno je naglasiti da je Opća uredba o zaštiti podataka u cijelosti obvezujuća te se sukladno njezinim odredbama moraju uskladiti svi postupci obrade osobnih podataka unutar djelovanja škole kao voditelja obrade, ali isto tako je vrlo važno da su djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova upućeni i informirani o nacionalnim zakonima i podzakonskim aktima koji se primjenjuju u određenim postupcima obrade osobnih podataka učenika.

 
 
  Natrag