Proljetna konferencija europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka


Dana 17-18 travnja 2008. godine u Rimu održana je redovna godišnja Proljetna konferencija europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka pod geslom ‘Koja je perspektiva privatnosti u Europi i šire‘.


Dana 17-18 travnja 2008. godine u Rimu održana je redovna godišnja Proljetna konferencija europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka pod geslom 'Koja je perspektiva privatnosti u Europi i šire'.

Akreditacijski odbor Konferencije predložio je usvajanje rezolucije kojim se prihvaća akreditacija Agencije za zaštitu osobnih podataka te je 18. travnja 2008. godine Agencija postala punopravna članica Proljetne konferencije europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

Navedenim članstvom Agencija za zaštitu osobnih podataka stekla je također pravo sudjelovanja u radu kao i pravo glasa u Radnoj grupi za policiju i pravosuđe (Working Party on Police and Justice) koja se u svom radu suočava sa sve većim izazovima zaštite prava pojedinaca u obradi njihovih osobnih podataka vezano za rad policijskih tijela i provedbu zakona.

 
 
  Natrag