HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava dokumentacije u svrhu provođenja inspekcijskog nadzora

Objavljeno: 7.12.2022.

Slijedom upita upućenog Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezano za dostavu dokumentacije koja je inspektoru potrebna za provođenje inspekcijskog nadzora, očitujemo se kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Članak 13. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14 i 98/19) propisuje da je u obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor ovlašten izvršiti pregled, između ostalog navedenog, i poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora, dozvola i drugih isprava, poslovnih knjiga vođenih u elektroničkom obliku, pri čemu imaju ovlast pregledati bazu podataka svake osobe koja raspolaže traženom dokumentacijom ili raspolaže podacima ili bi te isprave, dokumentaciju i podatke trebala imati, dokumentacije i evidencije o poslovanju i primjeni propisa.

Stavkom 2. istoga članka propisano je kako je inspektor ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela.

Člankom 20. navedenog Zakona propisano je da su pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne na njegov zahtjev i u danom roku dostaviti, odnosno pripremiti točne i potpune podatke i dokumentaciju koja mu je potrebna za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Slijedom navedenog, proizlazi kako dostava inspektoru dokumentacije potrebne za provođenje inspekcijskog nadzora predstavlja pravnu obvezu sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

A

Povezano

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u tehnologiji (Berlin Group), čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, izradila je radni dokument o pametnim gradovima, koji uključuje preporuke pružateljima usluga i regulatorima. U radnom...

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

X
Skip to content