9

Europska inovativna otvorena platforma za elektroničku mrežu i održivo pružanje obrazovanja usmjerenog na odrasle u privatnosti i zašititi osobnih podataka

e-OpenSpace-Logo-V5_(002)

Projekt:
 e-Open Space –  Europska inovativna otvorena platforma za elektroničku mrežu i održivo pružanje obrazovanja usmjerenog na odrasle u privatnosti i zaštiti osobnih podataka,
(e-OpenSpace-European Innovative Open Platform for Electronic Networking and Sustainable Provision of Adult Centred Education in Privacy and Personal Data Protection)

E-Open Space platforma je dostupna na poveznici:  http://eopen.cpdp.bg/

Partneri:
Poljska agencija za zaštitu podataka – GIODO,
Bugarska agencija za zaštitu podataka – CPDP,
Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, (Bugarska)
Uniwersytet Jagiellonski  (Poljska)
Gvmas Onlus – Gruppo di volontariato per minori e adulti sieropositivi (Italija)
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP

Trajanje i provedba:
Projekt traje 24 mjeseca (2018-2020) i uključuje 6 intelektualnih postignuća (rezultata), 4 međunarodna sastanka partnera, 1 zajednički edukacijski trening svih uključenih u projekt, 1 konferencija za predstavljanje rezultata projekta javnosti u svakoj od zemlji partnera.
Sudionici projekta u svom radu i istraživanju koriste Internet, tiskani materijal, intervjue i druge izvore. Kreiran edukativni materijal biti će postavljen na e-Open Space platformu na lokalnoj infrastrukturi partnera i predviđa se korištenje iste i nakon završetka projekta.

Cilj:
Predloženi projekt ima za cilj uspostavu održivog i dugoročnog strateškog partnerstva između nacionalnih nadzornih tijela, akademske zajednice i organizacija civilnog društva za pružanje znanja i razvoj vještina vezanih uz privatnost i zaštitu osobnih podataka. Kako bi se postigao veći učinak i kako bi se izbjeglo preklapanje s drugim aktivnostima u ovoj oblasti, kao što su digitalno obrazovanje i obrazovanje o privatnosti za djecu, rezultati projekta usmjereni su na promicanje neformalnog digitalnog učenja i svijesti o privatnosti i zaštiti osobnih podataka za odrasle, državnih službenika i praktičara. Suvremeno digitalno okruženje zahtijeva nove pristupe za komunikaciju između tijela za zaštitu podataka, akademske zajednice i društva. Nadalje, neformalno obrazovanje i osposobljavanje već su se dokazali kao učinkoviti alati s potencijalom za umnožavanje stečenog znanja.

Projekt će pružiti platformu za internetske alate za e-sastanke i neformalno digitalno učenje, razvoj novih okruženja za komunikaciju između tijela za zaštitu podataka i građana EU-a. Na temelju činjenice da je danas većina građana aktivni korisnici Interneta, projekt će osigurati sadržaj obuke prilagođen njihovim potrebama u digitalnom dobu. Platforma će osigurati neograničen pristup svim materijalima za učenje, uključujući snimljene videozapise ili sesije učenja u stvarnom vremenu.

Provedbom projektnih aktivnosti, projektni konzorcij stvorit će mogućnosti za dodatnu vrstu obrazovanja u području zaštite osobnih podataka i privatnosti – kratko neformalno digitalno učenje. Ovi kurikulumi e-učenja bit će kraći, ali istodobno i fokusiraniji sadržaji koji pokrivaju različite aspekte zaštite privatnosti i osobnih podataka i dostupni su svuda. U međuvremenu, već pripremljeni i iskusni treneri DPA-a (nacionalnih tijela za zaštitu podataka) obogatit će svoje sposobnosti novim vještinama za pružanje sadržaja za e-učenje, uključujući multinacionalnu prekograničnu okolinu.

Projekt ima za cilj pružiti inovativan način provođenja neformalnog digitalnog učenja temeljenog na sinergiji između DPA-a, koji u pravilu imaju najobuhvatnije informacije o zaštiti podataka, a sveučilišta s velikim iskustvom u pružanju obrazovanja odraslima. Osim toga, sudjelovanje nevladine organizacije s dokazanim iskustvom u širenju mjera podizanja svijesti osigurat će validaciju sadržaja učenja u skladu s stvarnim potrebama civilnog društva. Platforma e-OpenSpace pružit će mogućnost izravne komunikacije među dionicima bez obzira na udaljenost ili nacionalne granice.

X
Skip to content