Izjava o povjerljivosti


Izjava o povjerljivosti


Nova zakonska regulativa iz područja zaštite osobnih podataka taksativno ne propisuje obvezu osoba koje su zaposlene u obradi osobnih podataka na potpisivanje Izjave o povjerljivosti. No povjerljivost kao i odgovornost onih koji imaju pristup osobnim podacima je definirana u članku 32. stavak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Stoga je preporuka Agencije da se ista koristi kao jedna od organizacijskih mjera zaštite voditelja/izvršitelja obrade uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka o sigurnosti obrade (članak 25. i 32.).
Agencija je pripremila primjer sadržaja Izjave o povjerljivosti koju voditelji/izvršitelji obrade mogu koristiti u svom svakodnevnom radu.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag