Iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske


Iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske


Kako se mogu iznositi osobnih podaci iz Republike Hrvatske?

Osobni podaci mogu se iznositi u zemlje europskog gospodarskog prostora i u zemlje koje sukladno odlukama Europske komisije imaju adekvatnu razinu zaštite bez posebnih uvjeta. Iznošenje u druge države moguće je iznimno uz privolu ispitanika, u okviru određenih ugovornih odnosa, ako se pružaju jamstva zaštite osobnih podataka (na primjer primjenom standardnih ugovornih klauzula ili obvezujućih korporativnih pravila) te u drugim slučajevima. U odnosu na države regije praksa je Agencije da iste zadovoljavaju uvjete za iznošenje osobnih podataka s obzirom da njihovo zakonodavstvo i neovisna nadzorna tijela jamče zaštitu osobnih podataka.
Detaljnije http://azop.hr/aktualno/detaljnije/medunarodni-transfer-osobnih-podataka-prava-i-obaveze-ispitanika

 
 
  Natrag