Koja su temeljna prava građana/ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju?


Koja su temeljna prava građana/ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju?


• Pravo povući danu privolu
• Pravo pristupa informacijama o osobnim podacima
• Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja, sprečavanja prenošenja takvih podataka
• Pravo uklanjanja imena sa marketinške liste
• Pravo pritužbe -
• Pravo na naknadu štete

 
 
  Natrag