Mobilne aplikacije #AZOP i #GDPR NA DLANU


Mobilne aplikacije #AZOP i #GDPR NA DLANU


 

Agencija za zaštitu osobnih podataka razvila je dvije mobilne aplikacije koje možete besplatno preuzeti  iz trgovina aplikacijama iTunes ili Google Play #AZOP i #GDPR NA DLANU.

Aplikacija "Privatnost i ja", #AZOP sadrži korisne savjete za djecu o tome kako se ponašati i zaštititi na internetu i društvenim mrežama, kratki internetski pojmovnik , ali ujedno i savjete za roditelje, učitelje, nastavnike, školske pedagoge i psihologe. Aplikacija je strukturirana u nekoliko cjelina koje se bave različitim aspektima važnosti privatnosti djece i mladih u svijetu modernih tehnologija.

Aplikacija #GDPR NA DLANU namijenjena je građanima i široj javnosti kao vodič kroz temeljni propis o zaštiti osobnih podatataka, Uredbu EU2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ- Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Aplikacija pruža detaljan prikaz teksta Opće uredbe o zaštiti podataka s poveznicama na relevantne tekstove iz preambule propisa te stoga može poslužiti kao jednostavan informativni alat. Ovakav prikaz Opće uredbe omogućuje pojedincima i poslovnim subjektima jednostavniji pristup tekstu propisa, a samim time i bolje poznavanje propisa te usklađivanje poslovanja s istim.

 
 
  Natrag