O Agenciji za zaštitu osobnih podataka


O Agenciji za zaštitu osobnih podataka


Agencija za zaštitu osobnih podataka neovisno je, nadzorno tijelo koje osigurava provedbu zaštite osobnih podataka a osnovana je temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine i kojim je po prvi puta uređeno pitanje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Agencija je započela s radom 2004. godine, a  glavna zadaća je nadzor provođenja zaštite osobnih podataka. Agencija nadzire voditelje zbirki osobnih podataka koji obrađuju osobne podatke te ih upozorava na nezakonitosti u obradi osobnih podataka, može narediti uklanjanje nepravilnosti, privremeno zabraniti obradu osobnih podataka, narediti brisanje osobnih podataka te zabraniti njihovo iznošenje iz Republike Hrvatske.
Detaljnije http://azop.hr/djelatnost-agencije

 

 
 
  Natrag