OIB u smislu osobnog podatka


OIB u smislu osobnog podatka


Da li je OIB osobni podatak?

Osobni identifikacijski broj (OIB) je osobni podatak u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka te se na prikupljanje, obradu i korištenje tog podatka moraju primijeniti odredbe Zakona u svrhu osiguranja njegove povjerljivosti i zaštite, a u koje se također ubraja i obveza dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka koje sadrže ovaj broj (članak 14., 16. i 17. Zakona).
Osobni identifikacijski broj sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka smatra se jedinstvenim, nekazujućim, nepromjenjivim i neponovljivim brojem, točnije ne smatra se tajnim, već povjerljivim osobnim podatkom te se smije koristiti uz uvjete određene člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka ako za obradu osobnih podataka postoji zakonita svrha i valjani pravni temelj, te u skladu sa posebnim zakonima (primjerice; Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o kreditnim institucijama).
Detaljnije  http://azop.hr/oib-upotreba/misljenje/oib-opceniti-odgovor

Tko smije prikupljati OIB građana?

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka kao i obveze voditelja zbirki osobnih podataka o informiranju ispitanika opisane su u odredbama čl. 6., 7. i 9.  Zakona o zaštiti osobnih podataka .
U konkretnom slučaju treba uzeti u obzir odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08.) gdje je u članku 5. stavak 1. točka 2. određeno kako su korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.
U slučaju obveznog davanja OIB-a navodi se i zakonska osnova za obradu osobnih podataka.

Tvrtke i ustanove često  traže OIB pod prijetnjom uskrate nekog prava ili usluge, je li to zakonito?

Agencija za zaštitu osobnih podataka može postupati samo sukladno zakonskim ovlastima koje su joj propisane odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, a u isto ne spada postupanje po mogućoj uskrati nekog prava ili usluge u slučaju nedavanja nekog osobnog podatka tražitelju, već Agencija za zaštitu osobnih podataka može postupati u slučajevima nezakonitog prikupljanja i korištenja (daljnje obrade) osobnih podataka.

 
 
  Natrag